Disclaimer for e-mails

Nederlands

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het ongeoorloofd gebruik, publicatie, kopiëren of verandering van dit bericht is uitdrukkelijk verboden. EV engineering en/of de afzender is niet aansprakelijk voor directe, bijzondere, indirecte of voortvloeiende schades ten gevolge van aanpassingen en/of veranderingen door derden of als gevolg van enig virus met dit bericht meegestuurd.


English

The information contained in this message is confidential and is intended for the adressee only. The unauthorised use, disclosure, copying or alteration of this message is strictly forbidden. EV engineering and/or sender will not be liable for direct, special, indirect or consequential damages arising from alteration of the contents of this message by a third party or as a result of any virus being passed on.